MKB HR en FIN loket

Opdrachtgever:
diverse MKB organisaties

Context opdracht:
Binnen deze organisaties is de financiele en/of de HR rol niet ingevuld door eigen medewerkers. Er is wel regelmatig behoefte aan specialistisch advies en de ondernemer wil op financieel en/of HR gebied ontzorgd worden. Flexibele invulling van deze functie heeft al voordeel dat er per vraagstuk kan worden bezien welke specialistische kennis het beste kan worden ingezet

Inhoud opdracht:
Onze specialisten ondersteunen deze organisaties bij de vertaling van de business naar de juiste informatievoorziening en zorgen ervoor dat deze actueel blijft. Tevens zijn zij sparring partner en helpen veranderingen succesvol te implementeren.

Resultaat opdracht:
Jaarlijkse ondersteuning en advies bij actualiseren jaarplan HR en financieel;
Jaarlijks actualiseren HR beleidsuitgangspunten en functie/competentieprofielen;
2 x per jaar begeleiden HR gesprekkencyclus (voorbereiden, deels mede uitvoeren, verslaglegging);
Elke maand opstellen financiële en HR rapportage, analyse financiële performance, actualiseren liquiditeitsbegroting en bespreken hiervan;
Enkele uren per maand beschikbaar voor HR en/of financiële vraagstukken.

Integratie management informatie

Opdrachtgever:
Organisatie in psychische zorgverlening

Context opdracht:
De organisatie zat in een verandertraject, waarbij de managementlaag werd vervangen door zelfsturende teams. Hierop moest ook de management informatie worden aangepast.

Inhoud opdracht:
De vraag was om voor productiviteit, en de afzonderlijke diensten visueel gebruikersvriendelijke rapportages te ontwikkelen waarin de werkelijke productie informatie uit operationeel systeem Medicor kon worden vergeleken met targets en contractafspraken.

Resultaat opdracht:
Met behulp van Excel is een nieuw interactief management informatie dashboard ontwikkeld, waarin de rapportages productiviteit behandeling, preventie en Praktijk Ondersteunende Hulpverlening m.b.t. grafieken en tabellen wordt gepresenteerd. De informatie kan op zowel op totaal niveau, als ook op team en individueel niveau worden gebruikt voor analyse.

MKB Controller parttime

Opdrachtgever:
MKB organisatie in thuiszorg en huishoudelijke hulp

Context opdracht:
In deze organisatie lag de controller rol voorheen deels bij de financieel directeur en deels bij de administratie. Vanwege groei en professionalisering, is gekozen voor een flexibele oplossing, waarbij de FrisH Specialist deze rol passend bij de organisatieontwikkeling verder vorm kan geven.

Inhoud opdracht:
Voor deze organisatie vervult een FrisH Specialist de parttime controller rol. In deze rol is zij sparring partner voor directie en management. Zij is verantwoordelijk voor het verbeteren, opstellen en analyseren van de financiële informatie, de productiviteit- en de commerciële analyse.

Resultaat opdracht:
Rapportage met behulp van een dashboard zijn ontwikkeld en een rapportage cyclus is geïmplementeerd. Maandelijks worden financiële rapportages en analyses, liquiditeitsprognose, productiviteit en commercieel stuurinformatie opgesteld. Deze worden besproken met directie en management en de FrisH professional heeft hierbij een business partner rol. Hierbij ligt de focus op het gezamenlijk realiseren van de doelen van de organisatie en het initiëren van bijsturing waar nodig.

Ontwikkeling en implementatie dashboard

Opdrachtgever:
Organisatie in thuiszorg

Context opdracht:
Groeiende organisatie met groeiende behoefte aan operationele stuurinformatie ook voor management en teamleiding

Inhoud opdracht:
De vraag was om vanuit verschillende bronsystemen (Afas, Care Assist) data te combineren tot structurele gevisualiseerde rapportage met betrekking tot de financiële rapportage, productiviteit en commerciële informatie.

Resultaat opdracht:
Zowel Directie, Raad van Toezicht, Management en Teamleiders maken gebruik van verschillende dashboard rapportages waarin ieder de door hem gevraagde informatie kan vinden. Dit is gerealiseerd met behulp van de dashboard en analyse functionaliteiten van Afas in combinatie met Excel.

Ondersteuning gesprekkencyclus

Opdrachtgever:
ICT bedrijf met ongeveer 35 medewerkers, geen HR Manager

Context opdracht:
Het ging bij deze opdracht om een groeiend ICT bedrijf, met een nieuwe afdeling en een nieuwe manager.
Wij werden gevraagd structuur aan te brengen op de afdeling, met meer aandacht voor ontwikkeling.
Nadat we alle functies in kaart hadden gebracht, met bijbehorende competenties en beoordelingscriteria, hebben we samen met de manager de formats voor de gesprekken opgesteld.

Inhoud opdracht:
Op basis van de ontwikkelde formats (aansluitend op de doelen van de organisatie en afdeling) heeft FrisH Specialisten samen met de manager alle gesprekken voorbereid op inhoud en doel. Naast het takenpakket, was er specifieke aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers. Alle gesprekken hebben we gezamenlijk gevoerd en de inhoud en afspraken werden vastgelegd op schrift.

Resultaat opdracht:
Er ontstond meer diepte en scherpte in de gesprekken, met duidelijke ruimte voor de medewerkers.
Er volgden concrete afspraken over verbetering, ontwikkeling en/of ambities.
Dit leidde tot oplossingen voor interne knelpunten en tot beweging bij medewerkers.
Alle gesprekken werden op schrift gesteld en ondertekend voor een volledig dossier.
De ‘nieuwe’ manager is gegroeid in zijn begeleiding van de medewerkers.

Recruitment aantal medewerkers

Opdrachtgever:
Groeiende ICT organisatie met 28 medewerkers, zonder HR Medewerker.

Context opdracht:
Binnen dit bedrijf vervult FrisH specialisten de rol van HR Adviseur op afroep. Door groei en verloop had deze ambitieuze organisatie 4 vacatures open staan. Het betrof functies op de helpdesk, binnen webdevelopment en in het projectmanagement.

Inhoud opdracht:
We hebben de wervingsprofielen opgesteld en per functie de wervingsstrategie vastgesteld. Ook  hebben we een kleine interne wervingscampagne via social media opgezet (referral actie). Na een voorselectie op cv, hebben we de potentiële kandidaten gebeld en alle andere kandidaten afgewezen. Daaruit volgde een strengere selectie. Op verzoek van de opdrachtgever hebben we de selectiegesprekken samen gevoerd. Ook de terugkoppeling heeft FrisH Specialisten verzorgd, inclusief het arbeidsvoorwaardelijk aanbod.

Resultaat opdracht:
Alle functies werden binnen 2 maanden ingevuld, zelfs de webdeveloper!
Kostenreductie: nog geen 25% van wat men normaal als fee betaalt bij een Werving en Selectiebureau.