Finance en HR voor MKB

“Praktische ondersteuning in Finance en HR, zodat de ondernemer kan focussen op ondernemen”

Welkom bij FrisH Specialisten! FrisH is gespecialiseerd in Finance en HR voor het MKB. Wij zijn een netwerk van specialisten die beschikbaar zijn voor advies op maat en ondersteuning op periodieke, project- of interim basis.

Onze klanten

Onze klanten waarderen onze dienstverlening omdat wij inhoudelijke gesprekspartner zijn op het gebied van Finance en HR en de vragen op deze vakgebieden haarfijn weten te vertalen in de juiste specialistische ondersteuning.

Wij zijn thuis in het MKB, en dat betekent dat wij professionele en specialistische dienstverlening in flexibele, praktische en no-nonsense oplossingen gieten en dit kunnen aanbieden tegen faire tarieven die passend zijn in het MKB.

Onze Professionals

Onze Finance & Control specialisten hebben een bijzondere affiniteit met ICT. Ze vinden het leuk om te werken voor MKB organisaties en advies en implementatie te combineren. Ze ondersteunen graag bij (moderne) oplossingen als Business Intelligence en Data Analyse die perfect aansluiten bij de business en de informatiebehoeften.

Onze HR specialisten zorgen ervoor dat er meer aandacht voor de ontwikkeling en ambities van uw medewerkers is. Hun specialiteit ligt in  het vertalen van uw doelstellingen naar een pragmatische aanpak in de dagelijkse ondersteuning bij HR vraagstukken.

FrisH Specialisten biedt een interessant netwerk aan klanten, zodat onze specialisten zich kunnen richten op waar ze goed in zijn.

FrisH-DIENSTEN

  • Finance diensten
  • HR diensten
  • Werkwijze en voorwaarden

Finance diensten

Finance helpdesk
Direct advies en ondersteuning bij Finance en Control gerelateerde vraagstukken.

Finance In Control
Van administratie naar inzicht; ondersteuning bij het opzetten en periodiek maken van rapportages en forecasts met behulp van business intelligence en data analyse. Advisering bij het optimaliseren van werkprocessen en informatievoorziening.

Finance automatisering
Ondersteuning bij automatisering van financiële processen, data analyses en rapportages

Finance administratie, financiering en fiscaal
Ondersteuning bij het inrichten van financiële of salarisadministratie, de voorbereidingen op de jaarrekening, de financieringsstructuur en het regelen van externe financiering, fiscaal advies en aangiften.

Finance training en inspiratiesessies
In house en open inschrijving trainingen en workshops op actuele Finance gerelateerde onderwerpen en ontwikkelingen.

HR diensten

HR Helpdesk
Direct advies en ondersteuning bij HR gerelateerde vraagstukken.

Recruitment
- Wervingsprofiel opstellen.
- Werving en wervingsadvies.
- Selectiegesprekken.
- Recruitmentbeleid en arbeidsmarktcommunicatie.

Personeelszaken
- Personeelsdossiers opstellen en/of digitaliseren.
- Functieprofielen opstellen.
- Inrichten functionerings- en beoordelingsgesprekken.
- Arbeidscontracten opstellen.
- Verzuimbegeleiding.

Organisatie/Beleid
- HR beleid opstellen.
- Medewerkerstevredenheid.
- Advisering directie en lijnmanagement (arbeidsvoorwaarden, kostenbesparingen, inrichting organisatie etc).

Ontwikkeling
- Assessment (loopbaan, selectie, ontwikkel-)
- Individuele medewerkerscoaching.
- Teambegeleiding/ -coaching.
- Trainings- en opleidingsplan.

Juridisch
- Arbeidscontract opstellen.
- Juridisch HR advies.
- Functioneringstrajecten begeleiden.

Werkwijze en voorwaarden

Samenwerking en vertrouwen
Wij geloven in een goede samenwerking met onze klanten die gebaseerd is op vertrouwen. Dat past bij ons als onderneming, bij ons als ondernemers en bij ons vakgebied. Dat betekent dat wij investeren in het opbouwen van de relatie met onze klanten en onze specialisten. Wij zijn immers het verlengstuk van de onderneming! Onze aanpak is daarbij concreet, pragmatisch en gericht op het bereiken van (vooraf afgestemd) resultaat.

U kunt ons inschakelen op meerdere manieren:

1. Abonnement
Voor periodieke ondersteuning op het gebied van Finance en/of HR bieden wij een maatwerk abonnement waarin de FrisH specialisten worden ingezet afgestemd op uw behoefte. Ons helpdesk abonnement is voor elke ondernemer interessant: laagdrempelig en financieel aantrekkelijk!

2. Ondersteuning op locatie
Voor een project of tijdelijke ondersteuning kunt u de expertise van een van onze specialisten inschakelen. Dit kan al vanaf een halve dag per week. Afhankelijk van uw behoefte, kijken wij welke specialist het beste bij u past.

3. Strippenkaart
Als u niet weet hoe vaak en wanneer u ons nodig heeft, kunt u een strippenkaart aanschaffen. Voordeliger dan op uurbasis en vooraf helderheid over de kosten!

4. Maatwerk
Mocht u een FrisH Specialist wensen in te zetten voor een specifieke vraag, zoals bijvoorbeeld werving & selectie voor een vacature, dan maken we met u een maatwerk afspraak hiervoor.

REFERENTIES

Integratie management informatie

Opdrachtgever:
Organisatie in psychische zorgverlening

Context opdracht:
De organisatie zat in een verandertraject, waarbij de managementlaag werd vervangen door zelfsturende teams. Hierop moest ook de management informatie worden aangepast.

Inhoud opdracht:
De vraag was om voor productiviteit, en de afzonderlijke diensten visueel gebruikersvriendelijke rapportages te ontwikkelen waarin de werkelijke productie informatie uit operationeel systeem Medicor kon worden vergeleken met targets en contractafspraken.

Resultaat opdracht:
Met behulp van Excel is een nieuw interactief management informatie dashboard ontwikkeld, waarin de rapportages productiviteit behandeling, preventie en Praktijk Ondersteunende Hulpverlening m.b.t. grafieken en tabellen wordt gepresenteerd. De informatie kan op zowel op totaal niveau, als ook op team en individueel niveau worden gebruikt voor analyse.

MKB Controller parttime

Opdrachtgever:
MKB organisatie in thuiszorg en huishoudelijke hulp

Context opdracht:
In deze organisatie lag de controller rol voorheen deels bij de financieel directeur en deels bij de administratie. Vanwege groei en professionalisering, is gekozen voor een flexibele oplossing, waarbij de FrisH Specialist deze rol passend bij de organisatieontwikkeling verder vorm kan geven.

Inhoud opdracht:
Voor deze organisatie vervult een FrisH Specialist de parttime controller rol. In deze rol is zij sparring partner voor directie en management. Zij is verantwoordelijk voor het verbeteren, opstellen en analyseren van de financiële informatie, de productiviteit- en de commerciële analyse.

Resultaat opdracht:
Rapportage met behulp van een dashboard zijn ontwikkeld en een rapportage cyclus is geïmplementeerd. Maandelijks worden financiële rapportages en analyses, liquiditeitsprognose, productiviteit en commercieel stuurinformatie opgesteld. Deze worden besproken met directie en management en de FrisH professional heeft hierbij een business partner rol. Hierbij ligt de focus op het gezamenlijk realiseren van de doelen van de organisatie en het initiëren van bijsturing waar nodig.

Recruitment aantal medewerkers

Opdrachtgever:
Groeiende ICT organisatie met 28 medewerkers, zonder HR Medewerker.

Context opdracht:
Binnen dit bedrijf vervult FrisH specialisten de rol van HR Adviseur op afroep. Door groei en verloop had deze ambitieuze organisatie 4 vacatures open staan. Het betrof functies op de helpdesk, binnen webdevelopment en in het projectmanagement.

Inhoud opdracht:
We hebben de wervingsprofielen opgesteld en per functie de wervingsstrategie vastgesteld. Ook  hebben we een kleine interne wervingscampagne via social media opgezet (referral actie). Na een voorselectie op cv, hebben we de potentiële kandidaten gebeld en alle andere kandidaten afgewezen. Daaruit volgde een strengere selectie. Op verzoek van de opdrachtgever hebben we de selectiegesprekken samen gevoerd. Ook de terugkoppeling heeft FrisH Specialisten verzorgd, inclusief het arbeidsvoorwaardelijk aanbod.

Resultaat opdracht:
Alle functies werden binnen 2 maanden ingevuld, zelfs de webdeveloper!
Kostenreductie: nog geen 25% van wat men normaal als fee betaalt bij een Werving en Selectiebureau.

Ontwikkeling en implementatie dashboard

Opdrachtgever:
Organisatie in thuiszorg

Context opdracht:
Groeiende organisatie met groeiende behoefte aan operationele stuurinformatie ook voor management en teamleiding

Inhoud opdracht:
De vraag was om vanuit verschillende bronsystemen (Afas, Care Assist) data te combineren tot structurele gevisualiseerde rapportage met betrekking tot de financiële rapportage, productiviteit en commerciële informatie.

Resultaat opdracht:
Zowel Directie, Raad van Toezicht, Management en Teamleiders maken gebruik van verschillende dashboard rapportages waarin ieder de door hem gevraagde informatie kan vinden. Dit is gerealiseerd met behulp van de dashboard en analyse functionaliteiten van Afas in combinatie met Excel.

MKB HR en FIN loket

Opdrachtgever:
diverse MKB organisaties

Context opdracht:
Binnen deze organisaties is de financiele en/of de HR rol niet ingevuld door eigen medewerkers. Er is wel regelmatig behoefte aan specialistisch advies en de ondernemer wil op financieel en/of HR gebied ontzorgd worden. Flexibele invulling van deze functie heeft al voordeel dat er per vraagstuk kan worden bezien welke specialistische kennis het beste kan worden ingezet

Inhoud opdracht:
Onze specialisten ondersteunen deze organisaties bij de vertaling van de business naar de juiste informatievoorziening en zorgen ervoor dat deze actueel blijft. Tevens zijn zij sparring partner en helpen veranderingen succesvol te implementeren.

Resultaat opdracht:
Jaarlijkse ondersteuning en advies bij actualiseren jaarplan HR en financieel;
Jaarlijks actualiseren HR beleidsuitgangspunten en functie/competentieprofielen;
2 x per jaar begeleiden HR gesprekkencyclus (voorbereiden, deels mede uitvoeren, verslaglegging);
Elke maand opstellen financiële en HR rapportage, analyse financiële performance, actualiseren liquiditeitsbegroting en bespreken hiervan;
Enkele uren per maand beschikbaar voor HR en/of financiële vraagstukken.

HET FrisH-TEAM

MANON - Partner FrisH HR SPECIALIST

Manon draagt ondernemers een warm hart toe. Ze zijn pragmatisch, betrokken bij het bedrijf en hebben hart voor hun klanten. Dat spreekt haar aan. Geen lange besluitvormingsprocessen, maar doen wat nodig is! Vanuit haar jarenlange (leidinggevende) ervaring binnen de werving- en selectiebranche kent zij het HR vak als geen ander en begrijpt zij ook de commerciële kant van het bedrijf. Manon ondersteunt MKB directeuren en lijnmanagers bij het opzetten en implementeren van hun HR plan, ze begeleidt bij diverse personeelsgesprekken en zorgt voor een effectief recruitment.

MANON@FRISH-SPECIALISTEN.NL Manon op Linkedin

INGE - Partner FrisH FINANCE SPECIALIST

Inge is een zeer ervaren business controller. Haar passie is ondernemen en ondernemers helpen door inzicht te bieden. Haar grote kracht ligt in het feit dat zij naast veel financiële/control kennis ook de vaardigheid heeft om deze kennis over te brengen, te vertalen naar stuurinformatie en een ondernemer te adviseren over zijn (financiële) bedrijfsvoering. Inge heeft een goed netwerk in haar vakgebied en weet wie ze voor welk vraagstuk in kan zetten.

INGE@FRISH-SPECIALISTEN.NL Inge op Linkedin

CATRINCA - FINANCE SPECIALIST

De meerwaarde van Catrinca ligt in haar brede achtergrond van bedrijfsprocessen. Waarbij accountants vaak terugkijken en vastleggen, wil zij weten hoe de ondernemer er nu voor staat en welke koers hij wil gaan varen. Zij wil de ondernemer, de stuurman, van de juiste informatie voorzien. Op basis van deze financiële informatie de ondernemer bijsturen zodat de juiste financiële koers wordt gevaren. Ze wil bedrijven beter maken en hen prikkelen stappen te zetten. Ze houdt een spiegel voor om te laten zien waar verbeterpunten liggen. Ze toetst wat beter kan op gebied van financiële werkprocessen. Ze kijkt samen met de ondernemer hoe het voor de bemanning leuker én makkelijker gemaakt kan worden.