Talentmanagement in het MKB
Nieuws

Talentmanagement in het MKB
keep the fire burning

Als ondernemer is het einde van het jaar altijd een drukke periode. Het is ook de tijd waarin de traditionele beoordelings- dan wel evaluatiegesprekken ingepland worden. Voor veel ondernemers voelt dit als een verplicht nummer en voor veel medewerkers als nutteloos. Maar wat is nu echt de toegevoegde waarde van gesprekken? In dit artikel lees je er meer over, evenals over de wijze waarop jij als werkgever jouw medewerkers in vuur en vlam kunt zetten.

In gesprek met medewerkers: waarom?
Het regelmatig voeren van een goed gesprek met je medewerkers is in onze visie van strategisch belang. Een aantal redenen:

  1. Medewerkers vormen de kern van jouw bedrijf en zorgen dus voor de continuïteit van jouw business.
  2. Alles wat aandacht krijgt, groeit en draagt dus bij aan de ontwikkeling van jouw onderneming.
  3. In gesprek zijn geeft jou de mogelijkheid om richting te geven aan jouw onderneming en aansluiting te vinden bij de toekomst.
  4. En last but not least: een goed gesprek draagt bij aan het versterken van een gezonde arbeidsrelatie.

En dat laatste is nu juist de kern van talentmanagement[1]. Aan de basis van een goede relatie staat vertrouwen. Een eerlijk en open gesprek over iemands ontwikkeling of functioneren draagt daar in belangrijke mate aan bij is onze ervaring.

Uiteraard valt die arbeidsrelatie niet in een uurtje aan het einde van het jaar te plannen, maar deze relatie vereist continue aandacht en inzicht in hoe deze bijdraagt aan succes. Jouw rol als werkgever/leidinggevende is daarin zeer bepalend en kan daarin dus positief bijdragen. Maar hoe doe je dat nu precies als werkgever/leidinggevende?

Het AMOR-model

Een mooi model wat inzicht geeft in dat mechanisme is het AMOR model[2] van Prof. dr. Lidewey van der Sluis. Dit model ondersteunt enerzijds medewerkers bij het begrijpen hoe zij succesvol kunnen worden of blijven. Anderzijds is het ook voor jou als leidinggevende/werkgever een handig hulpmiddel om te kijken waarom medewerkers al dan niet functioneren en aan welke knoppen je zou kunnen draaien om ze in beweging te krijgen.

Onderstaand het AMOR-model in een plaatje[3]:

Abilities          =          Dit zijn de kwaliteiten van medewerkers, datgene wat een medewerker kan.
Motivation     =          Dit gaat over de innerlijke motor van medewerkers, hun ambities, verlangens, werkhouding en mentaliteit.
Opportunities =          Hier gaat het om de kansen die er zijn of geboden worden. Dit gaat dus over de context waarin een medewerker zich bevindt.

Bovenstaande 3 elementen bepalen gezamenlijk of iemand tot zijn recht komt. Je zou het kunnen zien als het stoken van een vuurtje, waarbij brandstof (kwaliteit), warmtebron (motivatie) en zuurstof (kansen) nodig zijn om te gaan branden. Ontbreekt een van de drie, zal talent niet uit de verf komen. Het is bovendien gebleken dat het lastig is om in je eentje in vuur en vlam te (blijven) staan en dat je daar anderen voor nodig hebt. Daarbij komt dus de R om de hoek kijken:

Relatie            =          De sociale interactie met collega’s, klanten en anderen die van belang zijn in het dagelijkse werk van de medewerker.

Bovenstaand model geeft helder aan dat succes niet altijd afhangt van de persoon zelf of dat succes een keuze is, maar zeker ook een direct gevolg is van de context waarin een medewerker terecht komt en de kansen die hij of zij krijgt. Samen kun je daarin het verschil maken door bijvoorbeeld feedback te geven, kansen te bieden en te kijken hoe dit succes te realiseren.

De rol van de leidinggevende

Zoals uit het AMOR-model blijkt, is de rol van jou als werkgever/leidinggevende in het laten bloeien van medewerkers groot. Jij hebt immers invloed op de kansen die je jouw medewerkers geeft.

Jij kunt ondersteunen bij het brandend houden van dat belangrijke vuurtje, waardoor de medewerker zijn/haar talent kan benutten. Jij bent dus ook degene die een medewerker kan maken. Daar ligt dus een enorme kans voor jou als ondernemer!

Maar hoe benut je nu deze kans? Onderstaand een paar simpele tips voor jou als ondernemer:

  1. Schenk oprechte aandacht aan jouw medewerkers

Ruim regelmatig tijd voor ze in en informeer naar wat ze bezighoudt. Medewerkers stellen het enorm op prijs als je later ook nogmaals terugkomt op iets wat voor hen belangrijk is: bijvoorbeeld een zieke ouder, de geboorte van een kind, maar ook het conflict met een klant.

2. Geef medewerkers kansen en daag ze regelmatig uit
Laat ze verantwoordelijkheden op zich nemen die buiten hun comfort zone liggen. Of laat ze juist projecten en taken oppakken die zorgen voor nieuwe kennis en ervaring. Hierdoor ontwikkelen ze zich en blijft dat vuurtje branden. Let op: buiten comfort zone betekent niet de lat te hoog leggen, anders werkt het averechts.

3. Zorg voor een leercultuur
Laat mensen fouten maken en daarvan leren. Reserveer tijd in het werkoverleg voor het bespreken van cases waarvan geleerd kan worden en laat (constructieve) feedback onderdeel zijn van het dagelijkse werk. Leer ook zelf van feedback van medewerkers en doe er iets mee.

4. Een goed gesprek kan ALTIJD gevoerd worden
Houd niet te star vast aan vaste momenten. Gezien de waarde van gesprekken met medewerkers, is het belangrijk de rust en tijd ervoor te hebben. Ga dus niet krampachtig in de drukke maand december alles inplannen, maar kies voor januari of februari. Alleen dan benut je de kansen voor beiden optimaal.

5. Wees menselijk
Verplaats je in de ander en realiseer je dat een win-win altijd het beste uitgangspunt is voor een goede arbeidsrelatie. Blijf in contact met elkaar en tracht het open gesprek te blijven voeren. Ook als het niet meer werkt.

Hopelijk kun je er je voordeel mee doen in de gesprekken die je eventueel de komende tijd gaat voeren. En realiseer je één ding: elke medewerker heeft zijn eigen dromen en doelen, net als jij als ondernemer. Hoe mooi is het als je deze kunt verbinden met elkaar? Volgens ons krijg je dan een steekvlam!


[1] Prof. dr. Lidewey van der Sluis, Talent is goed, ambitie is beter. Gids voor strategisch talentmanagement (2019).

[2] Prof. dr. Lidewey van der Sluis, Hoogleraar Strategic Talent Management, Nijenrode Business University

[3] Plaatje afkomstig van www.managementmodellensite.nl/amor-model/

Lees ook:
ROI op jouw medewerkers? Start met een goede onboarding.

Tijd voor reflectie en een goed gesprek met data op orde.

Solliciteer